Standard placówki

Dom Spokojenej Starości PROMYK zapewnia dokładnie zaplanowany dzień, dzięki któremu nasi podopieczni pozostaję aktywni i w szczycie formy.

Dom Spokojnej Starości – Standard

Intencją wprowadzania standardów jest zapewnienie mieszkańcom naszego domu spokojnej starości godnych warunków bytowych oraz właściwego dla ich potrzeb poziomu usług opiekuńczych.

W ramach standardów dom spokojnej starości zapewnia miejsce zamieszkania, pozbawione barier architektonicznych w pokoju dwuosobowym wyposażonym w podstawowe sprzęty dla każdego mieszkańca. Swobodny dostęp do infrastruktury dziennej i pomieszczeń sanitarnych, dla których określono optymalne proporcje w odniesieniu do liczby mieszkańców. W ramach standardów bytowych dom zapewnia mieszkańcom wyżywienie, na które składa się co najmniej pięć posiłków dziennie, w oparciu o indywidualne wymogi mieszkańców.

Po stronie domu leży zapewnienie czystości, a więc pranie i sprzątanie, jak również pomoc w zabiegach higieny osobistej.

Naszą rolą jako prowadzących dom spokojnej starości jest także integrowanie placówki ze środowiskiem zewnętrznym, umożliwiając mieszkańcom wtopienie się w środowisko lokalne.

Terapia zajęciowa

Nasza placówka wyróżnia się na tle innych domów spokojnej starości dostępem do rozbudowanej formy terapii. Nasi mieszkańcy mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej rehabilitantki. Rehabilitacja osób starszych w naszym ośrodku ma na celu:

 • utrzymanie jak najlepszego stanu zdrowia;
 • usamodzielnienie osoby starszej szczególnie w zakresie czynności dnia codziennego, samoobsługi i lokomocji;
 • poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
 • poprawę wydolności krążeniowo oddechowej;
 • zabezpieczenie przed upadkami i ich skutkami.

Rehabilitacja i terapia zajęciowa obejmują: masaż usprawniający, masaż
relaksacyjny oraz kinezyterapię.

Kinezyterapia zawiera ćwiczenia:

 • bierne;
 • czynno-bierne;
 • czynne w odciążeniu;
 • czynne wolne;
 • czynne z oporem;
 • izometryczne;
 • bierne redresyjne;
 • ogólnousprawniające;
 • instruktażowe;
 • na rotorze;
 • relaksacyjne;
 • pionizacja i nauka chodzenia;
 • ćwiczenia na przyrządach;
 • ćwiczenia samo-wspomagane;
 • ćwiczenia koordynacyjne.

Pensjonariusze naszego domu spokojnej starości mają też dostęp do Arteterapii, czyli terapii za pomocą tworzenia sztuki. Specjalnie z myślą o tej formie terapii nasz ośrodek zapewnia w pełni wyposażoną pracownię, w której nasi mieszkańcy będą korzystać z dobrodziejstw tejże formy terapii.

W naszym ogrodzie odbywa się również terapia za pomocą roślin, zwana hortiterapią.

Pokoje

W ramach standardów dom spokojnej starości zapewnia miejsce zamieszkania, pozbawione barier architektonicznych w pokojach dwuosobowych wyposażonych w podstawowe sprzęty dla każdego mieszkańca . Dodatkowo każdy pokój wyposażony jest w toaletę oraz telewizor.

Łazienki

W nasz Domu Seniora dysponuje wszystkie sanitariaty zaopatrzone są w specjalne uchwyty ułatwiające osobom starszym korzystanie z tych pomieszczeń. Dodatkowo wspólna toaleta oraz łazienka przystosowane są według ścisłych wytycznych, dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ogród

Nasi mieszkańcy maja zapewniony dostęp do ogrodu w którym odbywają się zajęcia z hortiterapi oraz imprezy okolicznościowe.

Posiłki

Prywatny dom opieki zapewnia minimum pięć posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza lub dietetyka. Pensjonariusze mają nieograniczony dostęp do napojów oraz przekąsek w ciągu całego dnia. Istnieje możliwość spożywania posiłków w we własnym pokoju, bądź gdy jest do konieczne- karmienie.

Wartości naszego domu

Podstawowymi wartościami w zakresie świadczonych przez nas usług są:

 • godność to dobro osobiste chronione przez prawo,
 • intymność/ prywatność,
 • niezależność inaczej samodzielność,
 • prawo dokonywania wyboru,
 • poczucie bezpieczeństwa,

Mieszkańcy naszego domu spokojnej starości są wspierani, by mogli wieść życie zgodne z własnymi wyborami. Nasze podejście do oferowanych usług jest planowane i realizowane przy aktywnym uczestnictwie wszystkich zatrudnionych.