Struktura organizacyjna

Dom Spokojenej Starości PROMYK zapewnia dokładnie zaplanowany dzień, dzięki któremu nasi podopieczni pozostaję aktywni i w szczycie formy.

1. Właścicielem Placówki jest firma Promyk Sp. z o.o.
2. Osobą zarządzającą jest Dyrektor mianowany przez właściciela.
3. Dyrektor jest dla wszystkich pracowników zwierzchnikiem służbowym i pracodawcą w rozumieniu Prawa Cywilnego i Kodeksu Pracy.
4. Dyrektor realizuje i nadzoruje zadania Domu przy pomocy podlegającego mu personelu.
5. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje właściciel.

Do zadań dyrektora należy:
1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu.
2. Reprezentowanie Domu przed władzami samorządowymi i innymi instytucjami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych
3. Utrzymywanie kontaktu- bezpośredniego lub korespondencyjnego z rodziną mieszkańca.
4. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych oraz dbałość o właściwą atmosferę i stosunki służbowe wśród mieszkańców i personelu Domu.

W skład Domu wchodzą komórki: Dział opiekuńczo -terapeutyczny
1. Opiekun kwalifikowany
2. Pokojowe
3. Psycholog (zewnętrzny)
4. Technik fizjoterapii (zewnętrzny)
5. Pielęgniarki

Dział administracyjno-gospodarczy
1. Kierowca
2. Magazynier
3. Sprzątaczki
4. Konserwator
5. Palacz co.
6. Praczki (zewnętrzna)
7. Kucharze (zewnętrzni)

Finanse i księgowość – zewnętrzny